26 april 2006

EG VETT KA SOM SKJEDDE...

...i Resshammarsvingen påskeaftan...

8 kommentarer:

Kjetil sa...

ja, kjekt for deg! du har ikkje lyst å sei d t oss?

Astrid sa...

ja nå blei eg forveten, ke d va??

Irene sa...

hehe... i kvilldal vett ein for kæ som skjer altså. For fort høyra d. Men Sigrid: har du høyrt d frå dei rette kjeldene? Ska kje tru på alt!

Anne Brit sa...

ja, kom igjen...

Synnøve sa...

Oj, nå vart eg forveten! Har du sagt A må du seia B!!!

Sigrid sa...

trur ikkje me ska driva m sladder på kvilldalsbloggen..:)

Irene sa...

du e så smart sigrid... vett koss du ska lokka folk t å legga att kommentarar!

Familien Sukka sa...

Det kalles ikkje sladder, det kalles folkeopplysning. Ofg i det informasjonssamfunnet me leve i nå, har me rett til å få vite ka som skjer i våreiga heimbygd. Det e tross alt meir interessant enn å få vite at 2 av Kari Mills sine katter er sakna... KOm igjen Sigrid!